Accessibility Tools

ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดฝาง

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคลโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตราimage

image เอกสารแนบ