Accessibility Tools

ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดฝาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคลโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตราimage

image เอกสารแนบ