ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

ศาลจังหวัดฝาง