Accessibility Tools

ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

image

ศาลจังหวัดฝาง

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

50110

 

 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์  053-451151   
            053-383105
            053-383106
            053-383107
            053-383108

โทรสาร  053-451472

 อีเมล์

fngc@coj.go.th

 

 

 

 

 Social