ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court
Popup Covid 19

นายไกรวิช จามรมาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ศาลจังหวัดฝาง บรรยายกฎหมายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 ศาลจังหวัดฝาง จัดกิจกรรมโครงการ “รักษ์ศาลสีขาว” ภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ศาลจังหวัดฝาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ศาลจังหวัดฝาง เข้าร่วมงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองฝางประจำปี 2566

สื่อประชาสัมพันธ์ COJ PASS

 

COJ Self-learning วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

 

ศาลจังหวัดฝาง
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ประกาศศาลจังหวัดฝาง/ระเบียบศาลจังหวัดฝาง/คำสั่งศาลจังหวัดฝาง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง Template5