ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court
Popup Covid 19

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ศาลจังหวัดฝางจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลจังหวัดฝาง รายงานกิจการศาลจังหวัดฝาง เนื่องในโอกาส นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดฝาง วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศาลจังหวัดฝาง ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายเมธา เทียนสายชล นิติกร เนื่องในโอกาสที่สอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

สื่อประชาสัมพันธ์ COJ PASS

 

ศาลจังหวัดฝาง
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ประกาศศาลจังหวัดฝาง/ระเบียบศาลจังหวัดฝาง/คำสั่งศาลจังหวัดฝาง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง Template5