ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court
ศาลจังหวัดฝาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบคดีเยาวชนและครอบครัว และคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลในเขตอำนาจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ศาลจังหวัดฝาง จัดโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ ศาลจังหวัดฝาง” ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เป็นประธานการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง ศาลจังหวัดฝาง จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรศาล ศาลจังหวัดฝาง มอบกระเช้าของเยี่ยมเพื่อแสดงความห่วงใย และ เป็นกำลังใจแก่ผู้พิพากษาสมทบ เนื่องจากบุคคลในครอบครัว เจ็บป่วย

ศาลจังหวัดฝาง
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
ประกาศศาลจังหวัดฝาง/ระเบียบศาลจังหวัดฝาง/คำสั่งศาลจังหวัดฝาง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง Template5