Accessibility Tools

ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดฝาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดฝาง ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตราimage

image เอกสารแนบ