Accessibility Tools

ศาลจังหวัดฝาง
Fang Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดฝาง

ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)image

image เอกสารแนบ